AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Irene de Bloois, eigenaar van Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage, gevestigd aan de Huis te Veldelaan 72, 3155 SG te Maasland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: www.blooisreflexzone.com, irenedebloois@hotmail.com, Huis te Veldelaan 72, 3155 SG Maasland, 06-44972988


Irene de Bloois is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage. Zij is te bereiken via irenedebloois@hotmail.com.


Kamer van Koophandel: 58757236


Persoonsgegevens die ik verwerk: In mijn Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage worden persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk: In mijn Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage verwerk ik de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


- Gezondheid en/of lichamelijke klachten


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens: Indien je doorverwezen wilt worden naar een arts of therapeut.


Geautomatiseerde besluitvorming: In mijn Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage worden gegevens in de computer verwerkt indien dit wenselijk is omdat cliënt bijvoorbeeld wordt doorverwezen naar een arts of therapeut. Mijn computer wordt beveiligd door Avast, virusscanner.


Hoelang ik de persoonsgegevens bewaar: In mijn Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage worden de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is bewaard. Als je geen cliënt meer bent worden de gegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de bijzondere gegevens over je gezondheid, vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden: In mijn Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage wordt uitsluitend verstrekt aan derden alleen als dit strikt noodzakelijk is en op verzoek van cliënt. Dit betreft dan een arts of therapeut. Je persoonsgegevens worden pas in de computer gezet op verzoek van cliënt indien deze een verwijzing naar een arts of therapeut wenst. Er worden geen gegevens verstrekt voor reclamedoeleinden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruik ik niet, ook heb ik geen nieuwsbrief.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou te genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar irenedebloois@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik de persoonsgegevens beveilig: In mijn Praktijk voor Reflexzonetherapie en Sportmassage worden je gegevens beschermd en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irenedebloois@hotmail.com.

Kluiskade 7


3155 BH in Maasland

06-44972988